OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

Affärsjurist

DETTA GÖR EN AFFÄRSJURIST

Rättsområdet affärsjuridik är mycket brett och omfattar allt från kontraktsfrågor till försäljning av fastigheter, patenträtt och mycket mer. En god förståelse för företagsekonomi och även nationalekonomi är till god nytta för den som arbetar som affärsjurist eftersom många av frågorna har nära anknytning till dessa områden.

Frågor om ekonomiska transaktioner, förmögenhetsrätt, ingående av avtal, företagsöverlåtelser, skuldebrev, kreditavtal, bolagsrätt, insolvensrätt, skiljeförfaranden och associationsrätt hör till sådant som en affärsjurist arbetar med dagligen. Att välja att specialisera sig på dessa områden redan från start har stora fördelar då det är viktigt att en jurist kan känna sig säker på att kunna ge kvalificerad rådgivning inom de rättsområden där man är verksam.

Nedan beskriver vi hur du som är intresserad av att utbilda dig till affärsjurist kan gå tillväga.

SÅ BLIR MAN AFFÄRSJURIST

Precis som med alla andra juridiska områden så börjar din bana med att ta en grundläggande utbildning inom juridik. En filosofie kandidatexamen med juridik som huvudämne är en god start för att kunna arbeta som jurist; ett yrke som för övrigt inte är reglerat så vem som helst kan egentligen kalla sig för jurist, men i regel avses en person som åtminstone har avlagt en kandidatexamen med juridik som huvudämne.

Under utbildningen kan man med fördel se till att välja kurser med inriktning på just affärsjuridik, eller handelsrätt som området ibland kallas. Det finns idag möjlighet att välja affärsjuridik som specialisering redan från start, vilket kan vara en fördel om man är säker på att det är just detta område som man vill ägna sig åt. Då får man djupare kunskaper inom just dessa frågor och kan sedan fortsätta att bygga på denna kompetens. För att skaffa sig ytterligare meriter rekommenderas att man praktiserar eller tar anställning på en advokatbyrå som inriktar sig på affärsjuridik eller att arbeta sida vid sida med affärsjurister som är anställda direkt av ett större företag. Så kan du vara säker på att få relevant kompetens baserad på verkliga fall.

Utöver juridik så brukar studier i affärsjuridik även innebära att man läser företagsekonomi och nationalekonomi då dessa ämnen har tät anknytning till de juridiska frågor som man kommer att arbeta med. En förståelse för ekonomi är ovärderlig för att kunna arbeta med affärsjuridik, så det rekommenderas absolut att välja kurser inom dessa områden för att säkerställa att man får rätt kompetens.

Vill man sedan fortsätta sin bana för att bli advokat (en skyddad titel, till skillnad från yrket jurist) så krävs idag att du har en juristexamen från universitet som innebär cirka fem års studier, därtill krävs minst tre års praktisk juridisk erfarenhet innan du kan ansöka om inträde i Svenska Advokatsamfundet. Där får du genomgå en advokatexamen som är en kombination av kurser och examination innan du kan titulera dig advokat. Mer detaljerad information finns på Advokatsamfundets hemsida.