OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

Immaterialrätt

IMMATERIALRÄTT REGLERAR IMMATERIELL EGENDOM

Immaterialrätt är en gren inom affärsjuridik som behandlar rätten till skydd av olika former av immateriell egendom. Det kan exempelvis handla om varumärkesskydd, patent, mönsterskydd och rätten till olika former av konstnärliga och litterära verk. Detta är ett område som ständigt växer då vi allt fler produkter och tjänster tillhandahålls i digital form.

Allt fler företag slåss mot en ökande marknad av piratkopior, ofta från asiatiska länder där produktionskostnaden är låg. Att bevisa att man har rätten till en viss produkt kan vara svår. Gränsdragningen för vad som är plagiat och vad som bara kan anses vara inspirerat av en annan produkt kan vara mycket svår. Här behöver man alltså hjälp av en affärsjurist som har erfarenhet av denna typ av frågor. Att driva processer gällande piratkopior kan vara både svårt, dyrt och ta lång tid.

Immaterialrätt och e-handel

Allt fler produkter och tjänster tillhandahålls idag digitalt. Det gör att utmaingarna växer även inom immaterialrätten. EU-reglerna för e-handel har ökat rättigheterna för konsumenterna, vilket givetvis är bra, men kan göra det svårt för en företagare att hänga med i vilka rättigheter och skyldigheter man har. Planerar du att påbörja någon form av e-handel som berör immateriella produkter bör du ta kvalificerad rådgivning för att säkerställa att du lever upp till de krav som ställs.

Influencers och smygreklam

Ett flertal influencers har på senare år kritiserats och även dömts i domstol för att de inte har varit tillräckligt transparenta gällande produkter och tjänster som de har fått tillgång till från olika företag och sedan visar i sina kanaler. Många fall har bedömts som smygreklam då inlägg på sociala medier och personernas egna bloggar inte har märkts ut på det sätt som krävs. Smygreklam och otillåtna påståenden i marknadsföring utgör brott mot marknadsföringslagen. Är du som företagare osäker på vad som gäller bör du ta kvalificerad juridisk hjälp för att undvika att få problem.