OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

Aktieägaravtal kan spara dig tusentals kronor

Se alltid till att ha ett giltigt aktieägaravtal när du hanterar aktier. Det är viktigt att se till så att allt är formulerat rätt och är juridiskt korrekt.

Du som äger ett aktiebolag har säkert redan mycket att tänka på. Men det är otroligt viktigt att du alltid har koll på allt som sker på bolaget, och att det finns juridiskt korrekta dokument som bevisar allt. Det är såklart inte så lätt att utforma aktieägaravtal. Det är därför som du behöver anlita en jurist som är specialiserad på dessa områden.

En jurist med specialkunskaper kan se till så att du får allt formulerat på ett korrekt och tydligt sätt, utan missförstånd. Det underlättar verkligen alltid att ha ordentliga papper på allting. Det finns så många saker som kan gå fel, så det är extra viktigt att ha alla viktiga dokument klara och underskrivna.

Aktieägaravtal är ungefär som ett samboavtal eller ett testamente

Du kan avtala om precis vad som helst i ett aktieägaravtal. Det kan handla om pengar och rättigheter. Det är alltid juridiskt bindande för alla som undertecknar, och går inte att motstrida om det är utfört av en jurist som verkligen är specialiserad på sin sak. Det är dock inte ett offentligt avtal och behöver inte registreras.

Det är i aktieägaravtalet som du skriver ned sådant som inte går att ta med i bolagsordningen. Bolagsordningen samt aktiebolagslagen visar hur bolaget ska skötas. Men allt kan inte tas med där, utan det krävs ytterligare ett aktieägaravtal för att fylla i luckorna.

3 Jun 2023