OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

Offentlig försvarare: Din stöttning i rättssalen

Att ha rätt till en offentlig försvarare är en grundläggande rättighet för den som blir häktad. En offentlig försvarare i Göteborg är en advokat som finns där för att stötta och föra den anklagades talan under en rättegång.

Häktning kan inträffa när det finns misstankar om brott. Det innebär att man blir frihetsberövad i avvaktan på vidare utredning och eventuell rättegång. I dessa situationer får man snabbt besked om att en offentlig försvarare kommer att tilldelas, om man inte redan har en egen föredragen advokat.

Med hjälp av en offentlig försvarare i Göteborg får man sedan all den support och information som behövs för att kunna framföra sin egen version av händelseförloppet. Det är också viktigt att veta att allting sker på rätt sätt, både före, under och efter rättegången. Detta är en del av den offentliga försvararens arbetsuppgifter.

Yrket: Offentlig försvarare

Offentlig försvarare är egentligen inte en yrkesbeteckning, eftersom det är en roll som tilldelas av domstolen. För att vara en offentlig försvarare krävs det att man är en advokat med specialisering som försvarsadvokat. Det innebär att man även kan utföra samma arbete om man blir utvald av en klient istället för av domstolen.

Det är dock en betydande skillnad att arbeta som offentlig försvarare jämfört med att vara advokat inom andra områden. Trots att alla advokater har rätt att företräda sina klienter inför domstolen, brukar försvarsadvokater hantera mer känsliga och allvarliga anklagelser som kan leda till långa fängelsestraff och ha stor påverkan på klienten.

18 Jul 2023