OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

Advokaten tar hand om dina tvister

Ibland händer saker som man bara inte kan acceptera. Man drar sig för osämja, men om någon ställer orimliga krav på dig eller lurar dig på pengar, kan advokaten ofta hjälpa dig att få rätt.

Det finns ett gammalt talesätt, att stryk och oräknade pengar ska man inte ta emot. Man träffar på många fräcka människor i livet, och ibland kan man bara inte gå undan och låta folk hållas. Då kan din advokat i Göteborg oftast direkt tala om vad lagen säger.

Advokaten har erfarenhet av liknande mål

Man är aldrig ensam om ett problem, för det finns många som har upplevt samma sak. Gäller det något viktigt för en, som arv eller tolkning av ett avtal, bör man stå på sig och hävda sina rättigheter. Det kan handla om en vårdnadstvist vid en skilsmässa eller släktingar som försöker lura en på ett rättmätigt arv. Det kan också gälla ett affärsjuridiskt problem där en kompanjon vill ha det mesta av kakan eller där en medarbetare har varit illojal.

Advokaten har sett och hört det mesta redan och har stor kompetens och erfarenhet. Rena brottmål brukar också hanteras av en advokat, som är försvarsadvokat för den anklagade eller målsägarbiträde för ett brottsoffer. Han ser till det bästa för sin klient utifrån vad lagen säger, och det gör han utan att döma någon eller ha personliga synpunkter. När det gäller straffpåföljder respektive möjligheter till skadestånd, vill advokaten på motsvarande sätt underlätta situationen för sin klient, genom att företräda dennes intressen på ett professionellt och effektivt sätt.

Att skriva avtal på rätt sätt

Det är nog så knepigt att komma överens vid en skilsmässa eller när kompanjoner går skilda vägar. Kanske är det fråga om att man istället för en bra medarbetare plötsligt får en arg konkurrent, som dessutom försöker ta med sig alla kunderna. Därför är det en stor del av advokatens arbete att faktiskt skriva avtal redan i början av en affärsrelation. Upprättar man ett avtal professionellt med hjälp av en advokat är det större sannolikhet att man garderar sig för framtida situationer då man inte längre är sams. Ett testamente är ett annat mycket viktigt dokument, som beskriver hur man vill att ett framtida arv ska fördelas. Det måste också skrivas på ett professionellt sätt. Kontakta din advokat i Göteborg så att du har alla avtal och papper i ordning, oavsett om det gäller privatlivet eller företaget.

18 Aug 2020