OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

Att ha en LVU-advokat vid ett tvångsomhändertagande är en rättighet

Ett tvångsomhändertagande är en traumatisk händelse för både barnet och vårdnadshavarna. Då är det viktigt att den enskilde har förtroende för sin LVU-advokat.

Att få sitt barn omhändertaget enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, är ett stort ingrepp i en familjs liv, vilket får konsekvenser. Därför är det viktigt att den drabbade har en bra LVU-advokat som kan se till att alla rättigheter respekteras och även kan upptäcka eventuella felaktigheter i socialtjänstens utredning.

Tvångsomhändertagande av barn är ingen lättvindig historia. Det ställs mycket höga krav för att ett barn eller en ungdom ska bli tvångsförflyttad från föräldrarna och mot sin egen vilja. Under utredningen på socialtjänsten ska man i första hand ha försökt med frivilliga lösningar, det är alltid utgångspunkten. Om man inte kan komma fram till en överenskommelse kring barnets vård och skydd kan socialtjänsten ansöka om LVU i förvaltningsrätten.

En LVU-advokat granskar socialtjänstens utredning

En advokat inom LVU är specialiserad på att granska socialtjänstens utredning och kan upptäcka eventuella felaktigheter. Felaktigheterna kan vara av olika grad, men det är viktigt att det som står i utredningen är rätt då denna är underlaget för förvaltningsrättens domslut. Däremot kan LVU-advokaten inte göra något åt socialtjänstens bedömning, utan det är här barnet och vårdnadshavaren behöver hjälp att framföra sin syn på saken och varför deras syn på saken skiljer sig från socialtjänstens.

Eftersom barnet och vårdnadshavaren får varsin LVU-advokat händer det att advokaterna har olika bedömningar om huruvida barnet behöver tvångsvård.

26 Jul 2022