OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

När man väljer att stänga ner företaget

Det är många företagsägares stora sorg när man känner att det inte går att få ihop företaget längre. I vissa fall kan det ske efter en ganska kort tid eller så tar det decennier att komma dit.

Ibland kan man hamna i ett läge där man känner att man inte kan reda ut sitt företag ur den situation man är. Kan man inte på något sätt få ihop finansieringen och känner att det bara kommer att bli värre så kan man ansöka om konkurs. Det är ett sätt att få hjälp att reda ut sina åtaganden mot personal och sina fordringsägare, det vill säga dem man är skyldig pengar. Att själv fatta det beslutet kan vara mycket svårt men samtidigt en styrka istället för att fortsätta driva något som ändå är på väg åt fel håll. Och som kan skada både ägaren och alla runt omkring mycket värre ju längre tiden går.

Hjälp med allt

Med hjälp av en konkursförvaltare med flera får man hjälp att avsluta sitt företags väg på ett så bra sätt som möjligt. Konkursförvaltaren ser till att allt av värde tas om hand och det innebär att man kan sälja ut inventarier eller andra värdefulla delar som finns i företaget. Därefter ser man till att betala de som har fordringar och gör det enligt en rutin som finns vid alla konkurser. För ägaren är det tryggt att veta att allt följer bestämda rutiner och att man gör så gott man kan.

24 Mar 2021