OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

Stöd och råd vid vårdnadstvist

Om ni som föräldrar har svårt att komma överens om viktiga beslut i ert barns liv kan det vara bra att få hjälp utifrån genom ett beslut i en vårdnadstvist.

En skilsmässa handlar ofta om att två vuxna har svårt att komma överens och att få vardagen att fungera på ett bra sätt. Har man då barn kan de hamna i kläm när det gäller beslut om hur deras vardag ska se ut.

Istället för att behöva bråka om vem som ska bestämma hur barnet ska ha det, kan man be om juridisk hjälp. Många tror att det kommer att bli väldigt dyrt och avstår från att söka hjälp, men i Sverige täcks kostnader för juridisk hjälp av rättsskyddet som är en del av hemförsäkringen. Skulle det inte täcka kostnaderna kan man få rättshjälp.

En vårdnadstvist innebär bara att ta professionell hjälp

En del tvekar att ta kontakt med rättsväsendet eller en jurist eftersom det låter som om ett brott har begåtts. Men rättsväsendet finns också till för att stå upp för de svaga i samhället. När det gäller en vårdnadstvist handlar det om att försvara barn som inte kan bestämma över sina egna liv.

Om du behöver hjälp att ge ditt barn en lugn och bra uppväxt ska du inte tveka att ta kontakt med en jurist som har erfarenhet av att arbeta med vårdnadstvister. Alla parter tjänar på att få tydliga riktlinjer att hålla sig till. För barnen innebär det en trygghet, och det ger stöd åt dig som vill ge dem det.

23 Jul 2022