OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

Svårt att försvara sig själv

Brottmålsadvokatens syfte är att försvara dig mot åklagarens åtal. Om advokaten gör ett skickligt jobb kan det leda till att domstolen friar dig från de anklagelser som riktats mot dig.

Har du någon gång lagt blicken på en lagbok? Då vet du hur tjock boken är. En av de absolut tjockaste delarna av lagboken är brottsbalken. I den listas inte enbart allt som är förbjudet i Sverige, utan även påföljderna. Allt från ringa stöld (det som förr kallades för snatteri) till dråp och till och med mord. Som du förstår är det inte direkt en barnlek att förvalta informationen i den tjocka lagboken in i rättssalen för att försvara sig om man står åtalad för ett brott. Det krävs någon som spenderat flera år med att studera brottsbalken, lagtexter, lagkommentarer, propositioner och tidigare rättsfall. Det är troligtvis inte du, men det är mer sannolikt en brottmålsadvokat. En sådan ska du alltid ha med dig in i huvudförhandlingar om du står åtalad. Läs mer om brottmål här nedan.

Åklagaren har bevisbördan

Rättegången då en åklagare har beslutat att väcka åtal för att hen anser att du har begått ett brott kallas för brottmål. Åklagaren kommer att plädera för att du ska straffas för det du har gjort. Det är därför upp till din brottmålsadvokat att försvara dig mot dessa anklagelser. Advokaten ska även övertyga domstolen om att anklagelserna är felaktiga. Även om bevisbördan ligger på åklagaren krävs det ofta en skicklig försvarsadvokat för att ändå gå fri från ett åtal.

20 Apr 2021