OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

Vad är affärsjuridik och när är det bra att studera affärsjuridik?

Affärsjuridik är ett brett område med många inriktningar. Det går att bli affärsjurist och arbeta på en advokatbyrå eller gå en grundkurs för att stärka sin befintliga kompetens.

Affärsjuridik är egentligen ett väldigt brett ämne och inkluderar många olika områden. En del läser till affärsjurist genom att gå en hel juristutbildning. Det går också att läsa enskilda kurser för att förstärka sina kunskaper även om du inte tänker blir jurist. Själva definitionen av affärsjuridik är att det inkluderar allt som rör lagstiftning, tolkning, inklusive praxis. Det gäller såväl när företag som privatpersoner är inkluderade. Affärsjuridik faller inom vad som kallas civilrätt.

Studera affärsjuridik för olika ändamål

När det kommer till vilka områden som är inkluderade kan det också bero på vilken nivå du studerar. Du kanske vill stärka upp dina kunskaper inför att du ska starta eget företag?

När du ska gå en utbildning i affärsjuridik så kan följande områden inkluderas:

  • Avtalsrätt där du får lära dig vad som krävs för att avtal ska vara giltiga och hur de upprättas
  • Associationsrätt vilket främst rör aktiebolag men som även inkluderar andra företagsformer
  • Entreprenadrätt där du går igenom bland annat entreprenadavtal mellan företag, men även privatpersoner

Du kommer också få lära dig om fastighetsrätt och företagsbeskattning samt företagsöverlåtelser. Hur utbildning utformas och vilka rättsområden som tas upp kan variera mellan utbildningsanordnare.

Vilka utbildningsanordnare finns det?

Du kan läsa affärsjuridik inom ramen för juristprogrammet vid några av Sveriges många universitet. Ibland går det också att söka enskilda kurser och det är inte ovanligt att en del universitet som inte har juristprogrammet likväl har kurser i affärsjuridik. Detta då det kan vara användbart även inom många andra utbildningar. Det finns också privata utbildningsanordnare som har kurser i affärsjuridik. Många har delat upp det som du kan välja efter vad du behöver och tar inte upp alla delar. Då kan du också bygga på utbildningen efterhand om du upptäcker att du behöver vidareutbilda dig. Om du står inför att starta upp ett aktiebolag kan det vara bra att ta en kurs i associationsrätt och avtalsrätt till att börja med. Även den som har en mindre enskild firma kan många gånger ha stora fördelar av att läsa avtalsrätt. En del företag väljer också att anlita privata anordnare för att ge sin personal en kompetensutveckling. Är du anställd och vill studera kan du i regel också beviljas tjänstledighet.

3 Oct 2020