OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

Vad är ett arbetstillstånd?

Arbetstillstånd är ett tillstånd som ges ut till en utländsk medborgare och som ger denne rättighet att arbeta legalt i hela Sverige. EU-medborgare behöver inget arbetstillstånd.

För att kunna arbeta legalt i Sverige, om man är utländsk medborgare, behöver man ett så kallat arbetstillstånd. Det är Migrationsverket i Sverige som beslutar om en person är berättigad att få arbeta inom Sveriges gränser. Vistas man i Sverige och inte har ett arbetstillstånd så har ingen arbetsgivare rätt att anställa personen. Om så är faller så är arbetsmarknaden stängd.

För en person som är bosatt utanför Sverige och är utländsk medborgare, men blir anställd av ett svenskt företag, finns det nästan ingen risk att att bli nekad arbetstillstånd. Ett vanligt arbetsområde där det idag söks utländska medarbetare är inom IT-sektorn. I många andra fall kan det vara svårt att få ett arbetstillstånd. Flyktingar som kommit till Sverige på grund av krig i det egna landet får först uppehållstillstånd som i efterhand kompletteras med ett arbetstillstånd.

Hur lång tid tar det att få ett arbetstillstånd?

Som det nämndes i föregående stycke är det Migrationsverket som behandlar ansökningar om arbetstillstånd. I vissa fall kommer beslutet relativt snabbt men det i andra kan ta lång tid - ibland 2 år eller mer om fallet med arbetstillstånd måste omprövas. Det kan inträffa om något är oklart eller om den sökande inte är nöjd med myndighetens första beslut. Varje sökande har rätt till hjälp. Den assistansen sköts av ett ombud. För att underlätta processen kan den sökande ge en fullmakt till ombudet. Fullmakten ger ombudet rätt att sköta hela ansökningsprocessen åt den sökande samt överklaga beslut.

Krav för att få arbetstillstånd

Vilka är kraven för att en person ska få ett arbetstillstånd? Först och främst krävs det ett giltigt pass samt att man har erbjudits ett jobb vars arbetsvillkor följer svenskt kollektivavtal. Lön och arbetsförhållanden ska motsvara regelrätt praxis.

Anställningen ska även göra vistelsen möjlig. Med andra ord ska man kunna försörja sig på sitt arbete. Kraven för månadslön före skatt ändras i princip varje år. Beloppen finns att läsa på Migrationsverkets hemsida. Arbetsgivaren måste också teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för den anställde efter påbörjad anställning. Anställningen ska fortlöpa i minst ett år för den som beviljas ett tillstånd.

Alla EU-medborgare får arbeta i Sverige utan att behöva arbetstillstånd. De kan även fritt ansöka om jobb i Sverige. Detsamma gäller för svenskar som önskar arbeta var som helst inom EU.

25 Oct 2020