OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

Vad jobbar en försvarsadvokat med?

Försvarsadvokatens uppgifter är tydligt förklarade i lagstiftningen. Denne ska ta tillvara den misstänktes rättigheter. Detta ska göras på bästa sätt och efter advokatens bästa förmåga.

Brottsrätt är ett omtalat område inom juridiken. Det behandlar fall där brott har begåtts eller det finns misstankar om ett sådant. En försvarsadvokat ser till att den misstänktes rättigheter tas tillvara och försvarar sin klient efter bästa förmåga. Advokaten har tystnadsplikt mot sin klient och sköter sitt arbete med diskretion och omtanke. En försvarsadvokat är alltid närvarande vid polisförhör och företräder sin klient både vid häktningsförhandlingen och under själva rättegången.

Advokatens plikt är att alltid visa lojalitet, förståelse och trohet mot sin klient oavsett vad fallet gäller. En advokat kan inte tvingas vittna om något den erfarit vid utförandet av advokatuppdraget. Lojalitetsplikten innebär att advokaten alltid ska ha klientens intressen främst och att det inte får förekomma intressekonflikter. Advokaten får emellertid inte främja orätt, exempelvis genom att ljuga inför domstol.

Offentlig försvarare

Alla som bor i Sverige har rätt till försvarshjälp. Om en person har begått ett brott eller är misstänkt för att ha gjort det utser svenska domstolen en försvarsadvokat åt denne. Detta kallas för en offentlig försvarare. Den misstänkte kan även anlita en advokat privat, detta kallas för en privat försvarare.

Klienten får själv välja vilken advokat som ska anlitas i slutändan. Det enda som krävs är att advokaten accepterar uppdraget. Avgörande i det här fallet är att klienten ska känna stort förtroende för sin advokat. Om missnöje uppstår har man rätt till att byta sin försvarsadvokat.

Viktigt om privat försvarare

Vid misstanke om brott som endast kan leda till ett bötesstraff, med andra ord brottet kan inte bestraffas med fängelse, så gäller det en speciell regel. I sådana fall har inte den misstänkte rätt till en offentlig försvarare. Staten betalar med andra ord inte för dennes försvar. Då gäller det att anlita en privat försvarare.

En privat försvarare behöver inte nödvändigtvis vara en advokat. Försvararen är närvarande under polisens förundersökning och alla samtal med åklagaren. Dennes mål är att se till att alla fakta tas hänsyn till och att polisen utreder fallet i enlighet med dem. En privat försvarare som det nämndes tidigare betalas av klienten själv. Arvodet eller kostnaderna för advokathjälpen kan variera olika advokater och kontor emellan. Det är alltid en bra idé att fråga vad ens försvar kan tänkas ligga på innan ett kontrakt skrivs under.

9 Jul 2020