OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

Vad menas med affärsjuridik?

Affärsjuridik är ett allmänt begrepp som rör allt juridiskt där företag och privatpersoner är involverade. En affärsjurist behöver ha juristutbildning erhållen i svensk högskola.

Affärsjuridiken är ett brett begrepp som omfattar många och ganska särskiljande områden. Den kallas även för civilrätt och är den del av juridiken som inte har något med den offentliga rätten att göra. Affärsjuridiken behandlar en hel del av situationerna av ens vardagsliv. I begreppet ingår allt från fastighetsrätt och avtalsrätt till tvistlösningar med mera.

En affärsjurist kan arbeta med ett fall som behandlar kollektivavtal eller uppsägning, men även frågor inom miljörätt eller immateriell rätt. Oftast brukar affärsjurister profilera sig inom en specifik nisch och på det sättet fördjupa både sina kunskaper och erfarenheter. Visserligen finns det allmänt praktiserande affärsjurister också, men majoriteten har ett kärnområde de väljer att arbeta mest inom.

Affärsjuridikens olika områden

Affärsjuridik omfattar flera olika områden. Här kommer en lista över de vanligaste av dem:

  • Arbetsrätt; behandlar frågor såsom uppsägning/avskedande och frågor om kollektivavtal.
  • Avtalsrätt; fokuserar på tillstånd, avtals giltighet samt tolkning av avtal.
  • Associationsrätt och entreprenadrätt
  • Fastighetsrätt; behandlar frågor om ägande, överlåtelse och upplåtelse av fastigheter
  • Företagsbeskattning och företagsöverlåtelser; fokuserar på beskattningsfrågor
  • Skadeståndsrätt; koncentrerar sig på frågor om skador orsakade vid olika tillfällen
  • Immaterialrätt; behandlar all immateriell egendom, till exempel royalty på uppfinningar m.fl.
  • Miljörätt; fokuserar på miljöfrågor
  • Tvistlösning; behandlar tvister som löses antingen med medling eller förhandling

Hur utbildar man sig till affärsjurist?

Om man vill bli affärsjurist behöver man ha en juristexamen på högskolenivå. En juristexamen erhålls först efter att man avslutat sina studier på juristprogrammet vars längd är totalt på 5 år. De mest kända universiteten som erbjuder den utbildningen är Stockholms, Lunds, Uppsalas och Göteborgs universitet. En rad andra högskolor har juristprogrammet i sitt utbud också. Intagningspoängen skiljer sig olika skolor emellan.

Det treåriga kandidatprogrammet Affärsjuridik ger en kandidatexamen i affärsjuridik, men i dagsläget räcker inte den om man vill ha ett arbete. Detta leder till att de flesta studerar vidare och tar magisterexamen i Affärsjuridik. Majoriteten har tidigare gått gymnasieutbildning inriktad på ekonomi. Många tar ett praktikjobb innan de går vidare i karriären som affärsjurister.

Utbildningen inom juridik är lång och krävande. För att komma in på juristlinjen måste den studerande visa ett högt avslutningsbetyg från gymnasiet. Med andra ord är det inte speciellt lätt att komma in på programmet eller att avsluta det. Men för den målmedvetne som är beredd att anstränga sig är det ingen omöjlighet.

5 Oct 2020