OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

Vem äger vad?

Bodelningar associeras främst med att en relation tar slut eller att ett dödsfall inträffar. Men att upprätta ett avtal över vem som äger vad kan vara smart att göra i ett tidigare skede.

En bodelning kan bli aktuell vid skilsmässa, separation eller dödsfall, men även under tiden en relation pågår. Bodelning innebär att man klargör vilka av de gemensamma tillgångarna som tillhör vem. I samband med detta upprättas ett avtal som är juridiskt bindande vid en fysisk uppdelning. Anledningar till att genomföra en bodelning under ett pågående äktenskap kan till exempel vara att nya tillgångar av väsentligt värde kommer i den ena partnerns ägo, eller att man vid giftermålet inte upprättat ett äktenskapsförord. Om en skilsmässa skulle bli aktuell senare har parterna då redan kommit överens om hur de gemensamma tillgångarna ska fördelas, och på så vis kan onödiga konflikter undvikas.

Hur går det till?

Vissa sköter uppdelningen av tillgångar på egen hand vid en fysisk separation, men det går också att ta hjälp av en extern part. Det finns bestämmelser för hur en bodelning ska gå till, men det visar sig ofta vara mer komplicerat än det först verkar, särskilt efter ett långt samboförhållande eller äktenskap. I såna lägen kan vägledning från en juridisk rådgivare vara ett skönt stöd att ha, särskilt om samarbetsförmågan i det tidigare paret inte längre fungerar.

Om ett bodelningsavtal upprättas under pågående äktenskap ska detta anmälas till Skatteverket. En utomstående juridisk rådgivare hjälper då till att upprätta avtalet på korrekt sätt, eftersom det inte finns någon särskild mall för detta.

4 Mar 2021